Trener koordynator pływania sportowego Kontakt: 783-140-504
Izabella Fuz Trener koordynator pływania rekreacyjnego 791-201-323

Adres klubu

Uczniowski Klub Sportowy
Delfinek w Kutnie
ul. Konopnickiej 11
99-300 Kutno
tel. 783 140 504
email: uksdelfinek@gmail.com
NIP 7752632835

Numer konta

33 2030 0045 1110 0000 0346 4060

Władze Klubu

Anna Szczepańska - prezes

Agnieszka Fuz - sekretarz

Zbigniew Szczepański - skarbnik

Telefony

trener / koordynator pływania sportowego

trener / koordynator pływania rekreacyjnego