Regulamin opłacania składki członkowskiej

 1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków członków zawodników.
 2. Składki członkowskie obowiązują przez 12 miesięcy w roku (w przypadku grup pływania sportowego z wyjątkiem lipca i sierpnia)
 3. Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek” w Kutnie finansowany jest przez:
  • rodziców/opiekunów, których dzieci są zawodnikami klubu (składka członkowska),
  • jednostki terytorialne poprzez dotacje i realizację zadań publicznych,
  • darowizny
 4. Składki członkowskie są stałe i niezależne od ilości zajęć w miesiącu, oraz niezależne od faktycznych obecności na zajęciach i wynoszą:
  • 110 zł/m-c zawodnicy uczestniczący w szkoleniu pływania sportowego – sekcja pływacka,
  • 130 zł/m-c zawodnicy uczestniczący w szkoleniu pływania rekreacyjnego w wymiarze min. 2 treningów w tygodniu.
  • 80 zł/m-c zawodnicy uczęszczający w szkoleniu pływania rekreacyjnego 1 raz w tygodniu.
  Składki miesięczne płatne do 10-tego każdego miesiąca.
 5. Opłacanie składek członkowskich dokonujemy przez system ActiveNow. Po zalogowaniu do systemu klikamy zakładkę „ROZLICZENIE”.
 6. Nieobecność zawodnika/dziecka na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania składki.
 7. W przypadku nie wniesienia w terminie składki członkowskiej, Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia zawodnika na trening do czasu wyjaśnienia i uregulowania należności


Opłać składkę w ActiveNow